کدام کارت گرافیک برای من مناسب است ؟!

کدام کارت گرافیک برای من مناسب است ؟!

این روز ها برای خرید یک لپ تاپ یا یک کامپیوتر با فروشندگانی مواجه میشویم که فقط حرفه زیبایی فروشندگی را بر عهده دارند و از نظر تخصص و علم زیربنایی سخت افزار نه تنها هیچ نمیدانند , بلکه شدیدا روی دیدگاه خود بسته به اینکه ایا واقعا نابلد هستند یا از روی منفعت پیشنهاد...