حمل و نقل عادی توسط پست – لپ تاپ و رایانه من ! شاپ